பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்கள்

 
பொருள்
காலம்
1 தீ பரவட்டும் - 1 19-Feb-43
2 தீ பரவட்டும் - 2 14-Mar-43
3 ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே 20-Sep-45
4 நிலையும் நினைப்பும் 23-Sep-47
5 பொருள் 21-Sep-48
6 சொல்லும் பயனும் 9-Aug-51
7 சூழ்நிலை 9-Feb-52
8 பொங்கல் திருநாள் 31-Dec-58
9 பொறுப்புடன் நடப்பது கோழைத்தனமல்ல 4-Mar-59
10 சாதி எண்ணம் எங்கிருந்தாலும் அதைக் கெல்லி எடுக்க வேண்டும் 9-Mar-59
11 கல்வி வளர 22-Feb-60
12 ஆட்சிமொழி இந்தியானால் அடிமையாவோம் நாம் 1963-1964
13 தனியார் கல்விப் பணி 1967
14 பழையன கழிதல் புதியன கைக்கொள்ளுதல் 1967
15 மாணவர்களும் சமுதாயமும் 1967
16 மொழிப் பிரச்சினையும் மாணவர்களும் 1967
17 சமூகப்பணிக் கல்லூரிப் பட்டமளிப்பு விழாவில் 20-Apr-67
18 ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி புத்தாண்டு விழாவில் 25-Apr-67
19 சென்னை இராயபுரம் பனைமரத் தொட்டி மாநகராட்சி உயர் துவக்கப் பள்ளியில் 15-Jun-67
20 தமிழ் உமது முரசு ஆகட்டும் 7-Sep-67
21 ANNAMALAI CONVOCATION ADDRESSS 18-Nov-67
22 அண்ணாமலைப் பேருரை 18-Nov-67
23 சென்னை மாநிலக் கல்லூரி மாணவர்களிடையே 24-Nov-67
24 சங்கரலிங்க நாடார் பள்ளி திறப்பு விழா 12-Dec-67
25 எங்கிருந்தாலும் ஆற்றுக சமூகப் பணி -
26 நாடும் ஏடும் -